Kadıköy021633016 90
Ümraniye021650516 05
Bağcılar021243324 34

Ales Hakkında Genel Bilgi

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) NEDİR?

    Yüksek lisans başvurusunda genellikle kullanılan başvuru sistemi ayrıca üniversite bünyelerinde öğretim elemanları haricinde kadrolara yerleşebilmek ve doktora yapımında girilmesi gereken bir sınavdır.

     Bu sınav sene içinde iki sefer yapılmaktadır. Ayrıca sene içinde birkaç defa ÖSYM’nin sınav bürolarında elektronik ortamda da yapılır.

   ALES sınavını geçerlilik süresi 3 seneden 5 seneye uzatılmıştır. Sınava giren adaylar bu geçerlilik zaman zarfında birden fazla sınava girebilir. Bu sınavlardan alınan puanlardan en yüksek alınan puan geçerli olur.

     ALES sınav içeriğinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi dört bölümden oluşan bu sınavın iki bölüm halinde yapılmasıdır. ÖSYM Sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayırmıştır.

   Bu sınavın sözel bölümünde ALES adaylarının temel cümle bilgisi ve sözel akıl yürütme ağırlıklı olacak şekilde değiştirilmiştir. Sayısal bölümünde ise analiz etme ve mantıksal yorumlama becerilerinin ölçülmesi hedeflenmiştir.

      Son yapılan değişiklerle beraber 160 soru 3 saatten oluşan sınav iki eşit parça olarak 50 şer sorulu iki bölümden ve 2,5 saat süre olarak adaylardan gelen tepkiler doğrultusunda güncellemeye gidilmiştir. Bu değişiklik adayların hangi puan türü için hangi sınavlara tabi olacağının bilinememesi sorunundan kaynaklanmıştır. Sınavda tüm sorular tek kitapçık halinde iki bölüm olarak adayların karşısına çıkacaktır.

   Önceden tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında istenen ALES sınavı artık sadece tezsiz yüksek lisans programlarında geçerlilik kazanmıştır. Yüksek lisans yapılacak bölüm ve üniversitelere bağlı olarak YDS puanı şartı da getirilmiştir. Bu şart olan bölümleri üniversite yönetmeliklerinden veya bölüm öğrenci işlerinden ulaşabilirsiniz.

 

    ALES sınavında alınan minimum 50 puan değerlendirmeye tabi olmak için yeterlidir. Fakat üniversitelerin tümünde yerleştirme puanları farklılık göstermektedir üniversitenin talebine göre bu puan değiştirilebilir ancak bu puan sınırı 70-75 puan arasında genellikle değişiklik göstermektedir. Akademik personel olabilmek için üniversitelerin taban puanı 70 olarak belirlenmiştir.