Kadıköy021633016 90
Ümraniye021650516 05
Bağcılar021243324 34

Kaymakamlık Sınavı Hakkında Genel Bilgi

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Yurt içindeki veya denkliği Yüksek Öğretim  kurulu tarafında onaylanmış olmak şartı ile yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslar Arası İlişkiler, İşletme, İktisat, Maliye, Finans, Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji  ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden  veya veya bu bölümlerin müfredatında yer alan derslerin yüzde seksenine sahip olan  diğer bölümlerden yada üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik, tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve siyaset bilimi, uluslar arası ilişkiler, hukuk, kamu yönetimi ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olma şartı bulunmaktadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir.Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.Sınavda KPSS’ye girme şartı aranmamaktadır.

Sınavda; adaylara 100 sorudan oluşan çoktan şeçmeli test sınavı uygulanmaktadır. 2 Eylül 2018 tarihlerinde önceki  kaymakamlık sınavlarında Açık uçlu ve boşluk doldurma sorularından oluşan klasik sitemde sınav yapılmaktaydı. Yeni sınav sisteminde Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibidir: 
 
Kaymakamlık Sınavında Ne Soruluyor?

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%34):

- Türkçe (%14) (14 adet)
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%4) (4 adet)
- Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) (10 adet)
- Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (% 6) (6 adet) 
Alan Bilgisi (%66): 
- Anayasa Hukuku (%13) (13 adet)
- İdare Hukuku (%18) (18 adet)
- Türkiye’nin İdari Yapısı (% 14) (14 adet)
- Türkiye’de Mahalli İdareler (% 9) ( 9 adet)
- Ekonomi ( Mikro İktisat 6 Makro İktisat 6 )  (%12) (12 adet)
Soruların konu içerisindeki oranı % 10 oranında eksik veya fazla olabilmektedir. Tüm adaylara aynı sorular sorulmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanmakta ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunmaktadır.

Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülmekte ve bu puan Genel Başarı puanı olmaktadır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulmaktadır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı aday mülakata katılmaya hak kazanmaktadır. Son adayla aynı puanı alan adaylar da mülakata katılabilmektedir.