Kadıköy021633016 90
Ümraniye021650516 05
Bağcılar021243324 34

Kaymakamlık Sınavında Ne Soruluyor

Kaymakamlık Sınavında Sorulan Derslerin yüzdelik Dilimleri ve Soru Adetleri
Dersin Adı Yüzdelik Soru Dilimi SOR SAYISI
Genel Yetenek ve Genel Kültür %. 34 34 Soru
Türkçe %. 14 14 Soru
İnkılap Tarihi %. 4 4 Soru
Türkiyenin Sosyo Ekonomik Yapısı %. 10 10 Soru
Alan Bilgisi %. 66 66 Soru
Türkiyede Demokratikleşme ve İnsan Hakları %. 6 6 Soru
Anayasa Hukuku %. 13 13 Soru
İdare Hukuku %. 18 18 Soru
Türkiyenin  İdari Yapısı %. 14 14 Soru
Türkiyede Mahalli İdareler %. 9 9 Soru
İktisat (Ekonomi) ( Mikro- Makro) %. 12 12 Soru
Genel Toplam %. 100 100  Soru
Soru Sayısı ve Derslerdeki Yüzdelik Dilimlerde % Onluk Değişme Olabilmektedir.